Groepen

SKH Zonnelicht verzorgt kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) aan basisschoolkinderen.

Kinderdagopvang 0-4 jaar

Bij de opvang van de baby’s vanaf twee maanden tot twee jaar staan geborgenheid, warmte en aandacht centraal. De verschillende speelse activiteiten, zoals schootliedjes en zintuiglijke spelletjes dragen bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We passen ons aan het ritme van de baby’s aan. De verzorging van de baby’s vindt in overleg met de ouders plaats en we stellen samen met u een zorgplan op. Voordat de opvang van start gaat nemen we contact met u op. We maken dan samen afspraken over de verzorging van uw kind. De kinderen spelen buiten in de zandbak spelen of met het buitenspeelgoed en de loopfietsjes. Voor de allerkleinsten leggen we ‘s zomers kleden buiten, zo kunnen zij de wereld op een veilige manier ontdekken. In de winter wandelen we veel met de baby’s.

Door middel van spel, creativiteit en verhalen krijgen de kinderen de mogelijkheid om op een speelse manier hun omgeving te ontdekken. Er wordt veel aandacht besteed aan zingen, dansen, muziek, vrij spelen, creatieve activiteiten, buiten spelen en sfeervolle feesten. Creativiteit en fantasie worden gestimuleerd, net als samen spelen met andere kinderen.

Buitenschoolse opvang

Naschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Op de BSO kunnen ze na schooltijd spelen, ontspannen en ontdekken onder begeleiding van de groepsleiding.

Zonnelicht heeft twee BSO-groepen, de Dolfijnen (4-7 jarigen) en de Pinguïns (7-12 jarigen). De kinderen worden zoveel mogelijk met hun leeftijdsgenoten in een groep geplaatst. Hierdoor sluit het activiteitenaanbod aan bij de verschillende leeftijdsfases.

Zonnelicht biedt BSO aan voor kinderen van de Montessorischool en de Westfriese Vrijeschool Parcival in de Kersenboogerd.

De verschillende opvangmogelijkheden zijn:
  • Voorschoolse opvang
  • Naschoolse opvang
  • Vakantie-opvang
  • Studiedagen en andere vrije schooldagen
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang