Wenperiode

Wij vinden het belangrijk dat kinderen eerst kunnen kennismaken en wennen aan de opvang, de groep en de medewerkers. De medewerker van de groep waar uw kind is geplaatst nodigt u en uw kind uit om te komen wennen. Dit is ongeveer twee weken voordat de plaatsing officieel ingaat. Het is gebruikelijk dat uw kind twee dagdelen komt wennen vóór de daadwerkelijke ingangsdatum van de opvang. Voor het wennen brengen wij geen kosten in rekening.