Dagindeling

Dagopvang

In de ochtend worden er in de kring schootliedjes gezongen en zintuiglijke spelletjes gedaan met de baby’s en peuters. Daarna is er gelegenheid om vrij te spelen binnen en buiten. Na het middageten worden de baby’s naar bed gebracht. Na het slapen is er gelegenheid voor ontwikkelingsgerichte activiteiten en spel.

We bieden de peuters een vaste dagindeling. In de ochtend doen de kinderen mee aan een kringspel. Er worden themagerichte liedjes gezongen of we doen peuterdans met zintuiglijk spel. Daarna kunnen de kinderen gaan spelen, zowel binnen als buiten. De ochtend wordt afgesloten met een verhaal of creatieve activiteit. Na het middageten slapen of rusten de kinderen. Aan het einde van de middag is er gelegenheid om te spelen of te knutselen. De dag wordt afgesloten met een verhaal, liedjes en een kopje thee.

Buitenschoolse opvang

We beginnen de dag om 1 uur met de jongste kinderen van de Parcival. De kinderen kunnen vertellen wat ze die dag hebben beleefd en we eten een broodje. Hierna wordt er gezamenlijk afgeruimd. Na het eten is er tijd om vrij te spelen en kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. Voor de kinderen die dat willen wordt er een passende activiteit aangeboden. Tegen 3 uur komen de oudste kinderen van de Parcival en de kinderen van de Montessorischool er gezellig bij. Om half 4 eten we groente en fruit. We sluiten de middag af met een kopje thee en een mooi verhaal.