Groepen

SKH Zonnelicht verzorgt kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) aan basisschoolkinderen.

Kinderdagopvang 0-4 jaar

Zonnelicht heeft twee KDV-groepen, de Zonnestraaltjes (0-4 jaar) en de Sterrenkinderen (0-4 jaar). De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen met 2 vaste pedagogisch medewerkers. Op de rustige dagen worden de groepen samengevoegd.

Buitenschoolse opvang

Zonnelicht heeft twee BSO-groepen, de Dolfijnen (4-7 jarigen) en de Pinguïns (7-12 jarigen). De kinderen worden zoveel mogelijk met hun leeftijdsgenoten in een groep geplaatst. Hierdoor sluit het activiteitenaanbod aan bij de verschillende leeftijdsfases.

Zonnelicht biedt BSO aan voor kinderen van de Montessorischool en de Westfriese Vrijeschool Parcival in de Kersenboogerd.

De verschillende opvangmogelijkheden zijn:
  • Voorschoolse opvang
  • Naschoolse opvang
  • Vakantie-opvang
  • Studiedagen en andere vrije schooldagen
  • Incidentele opvang
  • Flexibele opvang
CONTRACTVORMEN

Er zijn voor de BSO vier verschillende contractvormen mogelijk:

  • Schoolweken: opvang gedurende de schoolweken, inclusief de door de school vooraf vastgestelde, in het jaarrooster opgenomen lesvrije dagen.
  • Schoolweken + 4 vakantieweken*
  • Schoolweken + 8 vakantieweken*
  • Schoolweken + alle vakantieweken*

*Bij start van de plaatsing in de loop van het kalenderjaar wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend.

Het is op de BSO ook mogelijk om losse vakantiedagen in te kopen.